KOLORENO
Rzemieślnicza 11
34-130 Kalwaria Zeb.
e-mail:
sklep@koloreno.pl
tel.:
790 514 222
NIP: PL5512456639
 

Blog

KOLORENO
Rzemieślnicza 11
34-130 Kalwaria Zeb.
e-mail:
sklep@koloreno.pl
tel.:
790 514 222
NIP: PL5512456639
Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy (wyciąg z regulaminu)
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe
uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres email: biuro@koloreno.pl lub KOLORENO Sławomir Szubert, ul. Rzemieślnicza 11, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

Koszty zwrotu i pokrycie kosztów zwrotu (wyciąg z regulaminu)
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, jednak jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy nie ponosi Sprzedawca

Brak odstąpienia od umowy (wyciąg z regulaminu)
7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
(6) dostarczania prasy;
(7) usług w zakresie gier hazardowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl